Politica de confidențialitate

Ce sunt datele cu caracter personal?

REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)  definește datele cu caracter personal drept orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale”.

GDPR extinde definiția datelor cu caracter personal. Acest lucru poate include acum identificatori online și chiar date genetice și biometrice, cum ar fi amprentele digitale, scanarea retinei, recunoașterea vocală și recunoașterea facială. Parolele sunt, de asemenea, considerate date personale în cadrul GDPR.

Datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal.

Exemple de date cu caracter personal:

 un nume și prenume;

 o adresă de domiciliu;

 o adresă de e-mail, cum ar fi prenume.nume@societate.com;

 un număr de act de identitate;

 date privind locația (de exemplu, funcția de date privind locația disponibilă pe un telefon mobil);

 o adresă de protocol de internet (IP);

 un identificator de modul cookie;

 identificatorul de publicitate al telefonului dvs.;

 date deținute de către un spital sau un medic, care ar putea fi un simbol ce identifică în mod unic o persoană.


Scopul culegerii si procesarii datelor personale

Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate in scopul ofertării produselor Mercedes-Benz.

In timpul vizitei dvs. pe paginile noastre de internet, serverul web Inregistreaza in mod standard, printre altele, urmatoarele date: informatii referitoare la browserul si sistemul de functionare, pagina de internet din care ne vizitati, paginile noastre de internet pe care le vizitati, data vizitei si, din motive de siguranta, de ex. pentru recunoasterea unui atac asupra paginilor noastre de internet, si pe o durata de sapte zile, adresa IP care v-a fost alocata de provider-ul de servicii internet. Cu exceptia adresei IP, datele dvs. personale nu vor fi salvate decât atunci când ni le oferiti dvs., de exemplu atunci când va inregistrati, când participati la un sondaj de opinie sau la un concurs cu premii sau când incheiati un contract.

Cine are acces la datele cu caracter personal?

§ Pe durata prelucrării datelor cu caracter personal, operatorul de date sau persoana împuternicită de operatorul de date are acces la acestea.

§ Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre institutiile publice se efecetuează, în baza unui temei legal continut in acte normative, in vederea respectarii unei obligatii legale sau a indeplinirii unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul institutie publica, incadrandu-se in prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) si e) din Regulament.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal atat timp cat este necesar pentru a atinge scopul pentru care au fost furnizate sau cat este cerut prin legile aplicabile.  Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Formulare online
Prin folosirea sau trimiterea datelor dumneavoastra, prin intermediul formularelor din cadrul paginii web, va dati acordul expres si neechivoc ca datele obtinute in urma inregistrarii sa fie procesate si folosite de catre Mercedes-Benz Romania SRL si de catre SC Auto Schunn SRL, exclusiv pentru actiuni de marketing, evidenta clientilor, studii de cercetare de piata, pentru a va trimite informatii despre produse, servicii si alte activitati ale Mercedes-Benz Romania SRL si SC Auto Schunn SRL astfel: prin posta,telefon,email

Folosirea si transmiterea datelor cu respectarea legii
Auto Schunn va folosi datele personale in scopul administrarii tehnice a paginii de internet, pentru evidenta clientilor, pentru sondaje de produs si pentru marketing, dar numai in masura in care acest lucru este necesar.
Transmiterea datelor personale unor autoritati sau institutii de stat se va face numai in cazul in care suntem obligati la aceasta conform prevederilor legale valabile pe plan national. Personalul, agentiile si distribuitorii nostri sunt obligati sa respecte confidentialitatea datelor.

Posibilitatea de a alege
Intentionam sa utilizam datele cu caracter personal pentru a va informa cu privire la produsele si serviciile noastre si, eventual, pentru a va solicita opinia referitoare la acestea. Bineinteles ca participarea la aceste actiuni este absolut benevola. in cazul in care nu sunteti de acord cu aceasta utilizare a datelor, ne puteti comunica oricând decizia dvs. pentru a bloca in mod corespunzator datele. Informatii suplimentare gasiti pe pagina de internet respectiva.

Newsletter
Pe pagina noastra de internet aveti eventual posibilitatea de a va abona la diverse newslettere, datele oferite la abonare vor fi utilizate exclusiv pentru trimiterea newsletter-ului, in masura in care nu ati consimtit la alte utilizari ale datelor. Aveti posibilitatea de a opri oricând abonamentul la newsletter, utilizând posibilitatea de dezabonare oferita in newsletter.

Siguranta
Auto Schunn a luat toate masurile tehnico-organizatorice de siguranta pentru a proteja datele administrate de noi impotriva manipularii, pierderii, distrugerii sau accesarii lor de catre persoane neautorizate. Masurile de securizare a datelor sunt perfectionate continuu si adaptate celor mai moderne standarde.

Drepturile de care beneficiati

Conform GDPR si Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie gratuita asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la oricare punct de lucru al S. AUTO SCHUNN SRL  sau prin email la adresa doc@auto-schunn.ro. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Datele dumneavoastra nu vor fi transferate în strainatate.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte sau doriti sa le modificati, va rugam sa ne informati cât mai curând posibil.

Totodată, orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu;
De asemenea, orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct. 

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate


Limitarea responsabilitatii
Titularul site-ului nu isi asuma nici o raspundere pentru nici un eventual prejudiciu rezultat din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Continutul site-ului este prezentat fara nici o garantie, de nicio natura. De asemenea, titularul site-ului nu isi asuma nici o raspundere pentru continutul site-urilor ce sunt administrate de terte parti, respectiv pentru orice link care face legatura intre acest site si un altul.